A reportirodalom. III. A külföldi jelentések hazai gyűjtése. A fejlődés perspektivái

Dáczer Éva

Absztrakt


Magyarországon a külföldi jelentósirodalora tervszerű beszerzése korszerű szolgáltatással karöltve alig néhány szakkönyvtárban, tájékoztató irodában található.
Az Építésügyi Tájékoztatási Központ, ÉTK kiterjedt nemzetközi cserekapcsolata utján szép számban hozzájut kutatási jelentésekhez, beszámolókhoz ia, melyek az ún. cseredokumentumok gyűjteményében kapnak helyet.
A Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézete, KGM MTTI 1973-ban megkezdte külföldi jelentésgyűjteményének szervezését. A Government Heports Announcements, GRA füzetekből szakemberek jelölték ki azt a néhány száz jelentést, melynek sokszorosított példányalt az NTIS-től szerzik be. A gyűjteményt 1974-től tárgykörök szerinti SCM rendeléssel bővíti.
Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézete, KFKI hazánkban elsőnek ismerte fel a jelentések információs értékét és kezdte meg kiterjedt rendszeres gyűjtésüket. A mai napig is legszámottevőbb kb. 50 000 egységből, főleg sokszorosított kiadványból álló gyűjteménye jórészt széles körű nemzetközi cserekapcsolatai útján érkezik (kb. 130 partnertől évi 5-6000 egység). A KFKI szakkönyvtára a jelentésgyűjteményről kutatói részére korszerű, bő tájékoztatást nyújt, melynek alapja az INIS szakrendszere szerinti osztályozás és saját gépparkjában elvégzett számítógépes adatfeldolgozás. A betáplált bibliográfiai adatokról az alábbi két kiadvány készül:
Új reportok. 1971- (heti megjelenésű)
Report katalógus. 1971- (évente)
Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, OMKDK 1960 óta gyűjti tervszerűen a külföldi jelentésirodalmat különgyűjteményként kezelve azt. Az OMKDK jelentésgyűjteménye jelenleg 16 000 egységből áll, melyből 5000 sokszorosított füzet, 11 000 mikrofilmlap. A gyűjtemény zömét az NTIS szelektált, mikrofilmlapon terjesztett témáiból (Selected Categories in Microfiches - SCM) rendelt számítástechnikai, elektrotechnikai és elektronikai, üzemgazdasági és tájékoztatásügyi jelentések alkotják. A gyűjtemény gyarapításánál irányadó szempont - a tájékoztatásügy szakirodalmának gyűjtése mellett - néhány országos szintre kiemelt kutatási és fejlesztési célprogram megvalósításának alátámasztása kurrens szakirodalommal. Az állományban meglévő külföldi jelentésgyűjteményről 1970-ig cédulakatalógus áll rendelkezésre. 1970 óta évente egy alkalommal közreadott gépi adatfeldolgozással készült kötetkatalógus nyújt tájékoztatást.

Eddig megjelent kötetek:
Kutatási és fejlesztési jelentéseit (reportok) az OMKDK állományában
1970. (1972.) 1-2. köt.
1971. (1972.) 1-2. köt.
1972. (1974.) 1-2. köt.
1973-tól bővült az OMKDK szolgáltatásainak köre a 2-3 hetente közreadott ingyenes gyorsjegyzékkel, mely az évente közreadott kötetkatalógusokat egészíti ki:
ÚJ REPORT-BESZERZÉSEK. 1973-
(Külföldi kutatási és műszaki fejlesztőéi jelentősek)
Magyarországon a megkezdett utakat kell ésszerűen továbbfejleszteni. Helyesnek látszik a decentralizált gyűjtés és tájékoztatás, speciális, főleg alaptudományi diszciplinák vagy iparágak területén, mivel a jelentésekben rejlő információk egyfelől az érdeklődők szűkebb körének szólnak, másfelől aktualitásuk, újszerűségük és ezzel együttjáró gyors elavulásuk miatt megkövetelik a gyors tájékoztatást. Az OMKDK-nak, mint országos jellegű tudományos szakkönyvtárnak szerepe módszertani kérdésekben, külföldi jelentések gyűjtésében és a róluk szóló tájékoztatásban központi jellegű maradna. Feladata lenne továbbá az eddigi tárgykörök, főleg az interdiszciplináris szakterületek, továbbá a gyűjtőhelyet nem talált tudományterületek és tárgykörök jelentésirodalma, beszerzésének folytatása és szélesítése; valamint központi nyilvántartás (lelőhelyjegyzék) vezetése a folyamatosan beérkező külföldi jelentésekről.
A jelentésirodalom gyűjtésénél mindenképpen elő kell segíteni - és ez a nagykönyvtárak, valamint hálózati és ágazati központok módszertani feladata - a korszerű információhordozók, elsősorban a mikromásolati formák hazai meghonosítását, különösképpen a mikrofilmlapét, melynek formája, kezelése és aránylag olcsó ára lehetővé teszi kisebb költségvetésből, rövid idő alatt, kis helyen gyűjthető, információkeresésre alkalmas tár létesítését.


TárgyszavakFull Text:

PDF