Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 1. rész

Eszenyiné Borbély Mária

Absztrakt


A tanulmány az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt részeként, 2018 első negyedévében lezajlott vizsgálat leglényegesebb eredményeit közli. A felmérés célja a magyar közoktatási intézményekben dolgozó pedagógus szakemberek digitális kompetenciaszintjének feltárása volt.


Tárgyszavak


információs társadalom; digitális technika; technikai kultúra; információs műveltség; pedagógus; közoktatás