Nemzeti nyelvű könyvtári e-könyvszolgáltatási keretrendszerek: skandináv esettanulmányok itthoni tanulságokkal

Németh Márton

Absztrakt


A rövid összefoglaló tanulmányban a skandináv szolgáltatási keretrendszerek bemutatásán keresztül szeretnénk illusztrálni azokat a kihívásokat, melyekkel a könyvtárak Európa-szerte szembenéznek a kurrens, szerzői jogilag védett e-könyvek szolgáltatásának területén. Az elemzés egyfelől gyakorlati szempontokon alapul, miután lehetőségünk nyílt kipróbálni online közkönyvtári e-könyvszolgáltatásokat dán, norvég, illetve svéd közkönyvtári felhasználói hozzáférésen keresztül. Az összegzés összeállításában másrészt jelentős segítséget nyújt az a jelentés, melyek a dán e-könyvpiac alakulásáról szól. A svéd összegzés elsődleges forrása pedig a Boråsban található svéd könyvtárosképző intézményben az Elena Maceviciute professzor által irányított kutatási projekt tapasztalatainak összegzése (Bogen og litteraturens vilkår 2016 bog- oglitteraturpanelets årsrapport, 2016; Maceviciute, 2016). A skandináv példák ismertetése után röviden kitérek az itthon hasznosítható tanulságokra, a magyar e-könyvszolgáltató keretrendszer megalkotásának szükségességére is.


Tárgyszavak


elektronikus dokumentum; elektronikus szolgáltatás; könyvtár; szerzői jog; Skandinávia

Full Text:

PDF