Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 1. rész A digitális bölcsészet alkalmazásválasztéka

Kiszl Péter, Móring Tibor

Absztrakt


A digitális bölcsészet, valamint a könyvtár- és információtudomány szoros kapcsolatban álló diszciplínák. Tanulmánysorozatunk első részében a könyvtári szférában is eredményesen használható digitális bölcsészeti alkalmazásokat (szoftvereket, applikációkat) veszünk számba, csoportosítunk és vizsgálunk a magyarországi könyvtárakban és könyvtárosképzésben történő elterjedésük támogatása, a hazai tartalomszolgáltatások színvonalának emelése érdekében.


Tárgyszavak


digitális bölcsészet, információmenedzsment, innováció, könyvtári informatika, közgyűjteményi tartalomszolgáltatás, szoftverek

Full Text:

PDF