A tudományos folyóiratok szerepe a biológus kutatók szakirodalmi tájékozódásában

Marton János

Absztrakt


Az MTA Szegedi Biológiai Központ Könyvtárában 1975 évben vizsgálatot folytattak abból a célból, hogy megállapítsák a tudományos folyóiratok szerepét a kutatók munkájában. A vizsgálat során kérdőíveket osztottak szét a kutatók közt a legnagyobb érdeklődésre számottartó folyóiratok felderítésére, elemezték az 1975-ben elkészített másolatok, valamint a könyvtárközi kölcsönzés megoszlását. Az így nyert adatok alapján összeállították a legjobban használt 15 szakfolyóirat jegyzékét.

Full Text:

PDF