Az Egyesült Nemzetek dokumentumainak és kiadványainak jelzetrendszere

Charles Pernoud

Absztrakt


A cikk az Egyesült Nemzetek megalakulása történetének és szervezeti felépítésének rövid ismertetése után, tárgyalja az ENSZ dokumentumok és kiadványok közreadásának és terjesztésének módját. Az ENSZ dokumentumoknak sajátos jelzet rendszere van: a jelzetből - amely nagy betűkből és arab számokból tevődik össze - meg lehet állapítani, hogy a dokumentumot melyik szervezet adta ki, milyen jellegű dokumentumról van szó (pl. jegyzőkönyv, tájékoztatás stb.), milyen módon terjesztik stb. Gyakorlati tanácsokat ad a szerző az ENSZ dokumentumok osztályozására, tárolására és kikeresésére.

Full Text:

PDF