Szakirodalmi hivatkozások elemzése: a tudománypolitika új eszköze.

Dáczer Éva

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

WADE, N: Citation analysis: a new tool for science administrators = Science, 188. köt. 4187. sz. 1975. május 2. p. 429-432.


Full Text:

PDF