Több nyelvű osztályozási rendszerek kidolgozása és hasznosítás

H.-D. Lohmann

Absztrakt


Tudományos és műszaki információk nemzetközi cseréje módszertani segédeszközként két- vagy több nyelvű tezauruszok kidolgozását igényli a nemzetközi munkamegosztással feldolgozott információk és dokumentumok közös tárolása, visszakeresése és szolgáltatása céljából. A több nyelvű tezaurusz kidolgozásának technikája megköveteli a fogalmak ekvivalenciaosztályainak létrehozását. A fogalmi osztályok tartalmát a komponens nyelveken kifejező tárgyszavak a több nyelvű tezaurusz deszkriptoraiként használhatók. A cikk felvázolja a több nyelvű tezauruszok készítési módját, a különféle nyelvű deszkriptorok teljes és részleges ekvivalenciájának illetve az ekvivalens deszkriptorok hiányának problematikáját és felsorolja a kidolgozás szakaszait.

Full Text:

PDF