A műszaki értelmező szótár (Útmutató egy úttörő vállalkozáshoz)

Skripecz Sándor

Absztrakt


A szótárírás Magyarországon alig 25 év alatt hatalmasat fejlődött. Nagy eredményeihez méltón sorakozik fel az 1958-ban megindult Műszaki Értelmező Szótár eddig megjelent és hamarosan megjelenő közel 40 kötete. Szerzői tudományos és szakmai tekintélyükkel szavatolják a válogatás és értelmezés színvonalát és reprezentatív voltát. A tanulmánycikk kifejti az értelmező szótár műfaji lényegét, elhatárolva azt a lexikontól, s hasonló munkáktól. Elemzi az értelmezések nehézségeinek fonásait, amelyek a terminológiában, ill. a műszaki kommunikációban zavarokat okozhatnak. Elemzi a poliszémia (ill. homonímia) és a szinonímia eseteit, különös tekintettel a Szótár rendszerére. A szigorúan szakokhoz kötött értelmezéseknek sokrétűségük mellett legfőbb közös értéke éppen a szakterületi azonosító szerepük.

Full Text:

PDF