Az információs rendszerek többszempontú kategorizálása

Futala Tibor

Absztrakt


INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

WIESENBERGER, I.: Viceaspektová kategorizace informaáiich systemu = Ceskoslovenská Informatika, 20. köt. 11. sz. 1978. p. 316-320.


Full Text:

PDF