A műszaki könyv helye és funkciója az információs rendszerben

Herbert Fischer

Absztrakt


A tudományos eredmények és ipari alkalmazásuk közötti időszak szükségszerű csökkentése feltételezi az információáramlás intenzitásának, a szakirodalmi publikációk mennyiségének nagymértékű növekedését, ami elkerülhetetlenül egyes információk többszöri publikálásához vezet, A szerző e jelenségnek, az ún. információs és publikációs robbanásnak, illetve az inflációnak a tükrében vizsgálja a műszaki könyv szerepét, és statisztikai adatok alapján bizonyítja, hogy az irántuk való szükséglet nem csökken, hanem egyre növekszik. Következtetésként megállapítja, hogy az elektronikus adatfeldolgozás és az ezen alapuló információs szolgáltatások nem szorítják háttérbe a műszaki könyvek rendszerezett információit. A jövőben egyaránt szükség lesz az információterjesztés korszerű és hagyományos formáira.

Full Text:

PDF