A szakirodalom használata nem kielégítő

Héberger Károly

Absztrakt


A könyvtárak statisztikai vizsgálatai szerint a szakirodalom használata nem kielégítő. A kedvezőtlen jelenség okait a következőkben határozta meg a szerző: helytelen kutatói szokások és beidegződések; az újdonságok iránti igény és az irodalomhasználat között jelentős eltérések tapasztalhatók; a fejlett ipari országokhoz képest meglévő tényleges időbeli elmaradás figyelmen kívül hagyása; a műszaki információ közvetítése bonyolultabbá és sokrétűbbé vált; a nem kielégítő irodalmi feltárás és használat kevés támogatást nyújt a könyvtárak állományának tervszerű kiépítéséhez. A közlemény végül a felhozott példák alapján javaslatokat tartalmaz.

Full Text:

PDF