Az alapkutatási információk országok közötti áramlásának vizsgálata a fizikából vett példákon

Györe Pál

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

FRAME, J.D. - BAUM, J.J.: Cross-national information flow in basic research: examples taken from physics. = Journal of the American Society for Information Science, 29. köt. 5. sz. 1978. p. 247-252.


Full Text:

PDF