A tudományos-műszaki tájékoztatás szabványosításának lehetőségei és fokozatai

Futala Tibor

Absztrakt


MAHOTENKO, Ju. A.: Sztandardizacija - odin iz putej povüsenija kacsesztva rabotü otraszlevüh informacionnüh szluzsb. = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 9. sz. 1976. p. 13-19.

Full Text:

PDF