Osztályozás száz évvel Dewey után

Eric de Grolier
Közreműködő(k):
Dezső Zsigmondné

Absztrakt


Dewey száz évvel ezelőtt létrehozott Tizedes Osztályozása (DDC — Dewey Decimai Classification) minden hiányossága ellenére ma is élőbb mint valaha. Sikerét főleg egyszerűsége és gyakorlatiassága biztosítja. Életben maradását — tovább fejlesztett változatához, az Egyetemes Tizedes Osztályozáshoz (ETO) hasonlóan — elsősorban állandó revíziós és korszerűsítési lehetőségeinek köszönheti. Mindkét rendszert kisebb-nagyobb mértékben csaknem minden országban használják.
Mellettük természetesen kialakultak egyéb enciklopédikus rendszerek is, mint az eredetileg a Library of Congress gyűjteményének raktári rendjét szolgáló osztályozás (LCC — Library of Congress Classification), melyet több európai ország is átvett, vagy a moszkvai Lenin Könyvtár által kidolgozott, de kevésbé elterjedt könyvtári és bibliográfiai osztályozás (BBK — Bibliograficseszkaja i Bibliotecsnaja Klaszszifikacija). Több ország próbálkozott saját nemzeti osztályozási rendszer bevezetésével, ezek közül főleg az indiai Ranganathan kettőspontos osztályozása (CC — Colon Classification) és az amerikai Bliss bibliográfiai osztályozása (BBC - Bliss Bibliographic Classification) érdemel említést. Számos — mind nemzeti, mind nemzetközi szinten alkalmazott — szakosított osztályozási rendszer is létezik (pl. orvosi, fizikai, mezőgazdasági stb.), ezeket azonban a tezauruszok új divathulláma kezdi kiszorítani.

Full Text:

PDF