Információkereső tezauruszok kompatibilitásának elmélete

Futala Tibor

Absztrakt


VITUHNOVSZKAJA, A. A.: K teorii szovmesztimoszti informacionno-poiszkovüh tezauruszov = Naucsnüe i Tehnicseszkie Biblioteki SzSzSzR, 1976. 11. sz. p. 6-13.

Full Text:

PDF