Két lengyel számítógépes keresőrendszer a K+F ínformációkhoz

Futala Tibor

Absztrakt


PASTUSIAK, A.: Implementacja zautomatyzowanego systemu wydawniczo-wyszukiwawczego informacji o pracach naukowo-badawczych i rozwojowych = Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, 22. köt. 1. sz. 1977. p. 13-19.
BEKISZ.S. - WNUK.W.: System ewidencji i oceny badan naukowych = Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, 22. köt. 1. sz. 1977. p. 20-25.

Full Text:

PDF