Müszaki információátadás

Karl F. Willenbrock
Közreműködő(k):
Novák István

Absztrakt


A szerző rámutat a műszaki információátadás fontosságára és problémáira. Három kategóriába sorolja az információátadási: ember - ember, dokumentum — ember és számítógép - ember közötti kommunikációra. Tárgyalja az információátadás mechanizmusában bekövetkezett változásokat, amit elsősorban az információs technológia nagyarányú fejlődése tett lehetővé. Ahhoz, hogy a tudomány és a technika fejlődésének eredményeiben minden ország részesülhessen, elengedhetetlen a műszaki információátadás hatékonyságának fejlesztése. A szerző rámutat a Mérnökszervezetek Világszövetsége Mérnöki Információs Bizottsága (Committee on Engineering Information of the World Federation of Engineering Organizations, WFEO/CEI) fontos szerepére a hatékonyság fejlesztésére szolgáló módszerek kidolgozásában, a mérnökhallgatók és mérnökök információs oktatásának javításában, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben és az információátadás problémáinak megoldásában, amibe törekednek a WFEO nemzeti tagjait fokozottabban bevonni.

Full Text:

PDF