A szakirodalmi tájékoztatás célja és az információk áramlásának rendszermodellje

Schiff Ervin

Absztrakt


A szerző az általános rendszermodell kialakításához vezető lépésként megvizsgálja a szakirodalmi tájékoztatási rendszer cél-eszköz hierarchiáját. A szakirodalmi tájékoztatási rendszer az információt igénylő és felhasználó társadalmi környezet (egyik) eszközrendszere. Ebből kiindulva és az információ, informatika és tájékoztatási rendszer munkahipotéziseire alapozva kialakítja az általános rendszermodellt. A rendszermodell két szinten folyó információáramlást tételez fel (nevezetesen az elsődleges és a másodlagos információk szintjén), valamint jelzi és értelmezi a két szint (részrendszer) közötti kapcsolatokat. A szerző részletesen tárgyal sok olyan környezeti tényezőt, amelyet szükségszerűen vizsgálni kell és figyelembe kell venni a tájékoztatási rendszereknek a rendszermodell alapján történő kialakítása és elemzése során.

Full Text:

PDF