Az informatika problémáival foglalkozó tudományos kutatások fejlődésének néhány kérdése

Novák István

Absztrakt


EKATERINOSZIAVSZKIJ, Ju. Ju.: Nekotorüe voproszü razvitija naucsnüh iszszledovanij po problemam informatiki = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 3. sz. 1977. p. 1-4.

Full Text:

PDF