Problémák a kutatási-felhasználási ciklus irányítóinak információellátásában

Futala Tibor

Absztrakt


EKATERINOSZLAVSZKIJ, Ju. Ju.: Problemü iszpol' zovanija naucsno-tehnicseszkoj informacii v proceszszah upravlenija = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 12. sz. 1976. p. 3-7.

Full Text:

PDF