Az Össz-szövetségi Tudományos és Műszaki Információs Intézet információs kiadványainak rendszere

N. A. Fenina, O. I. Globacsev

Absztrakt


A tanulmány ismerteti a VINITI tudományos információs iskolájának létrejöttét és munkásságát. Ennek egyik eredménye a VINITI információs kiadványainak rendszere, amely az elmúlt negyed század alatt alakult ki. A rendszer gerincét a Referativnüj Zsurnal (RZS), az Ekszpreszsz Informacija (El), a Szignal'naja Informacija (SZI) és az ltogi nauki i tehniki (INT) című kiadványok, ill. ezek sorozatai képezik. A tanulmány részletesen foglalkozik a VINITI információs kiadványainak szerepével az információellátás rendszerében és tárgyalja a szocialista államok Nemzetközi Tudományos-Műszaki Információs Rendszerének keretében szervezett publikált dokumentumokról tájékoztató nemzetközi információs rendszer (MISZOD) létrehozásával kapcsolatos kérdéseket.

Full Text:

PDF