Információszolgáltatás mérnökök számára

A. I. Mihajlov

Absztrakt


A cikk a mérnökök információs igényeinek a tevékenységük természetéből fakadó sajátosságaival foglalkozik. Az igények szemléltetésére ismerteti a komplex mérnöki alkotások tervezésének folyamatát. A mérnökök tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat információs igényeik alapján kell meghatározni. Ide tartozik: a tudományos-műszaki információk lehető legszélesebb körű kihasználása; differenciált információs tárak kialakítása meghatározott mérnöki létesítmények tervezésének információval való ellátására; az információknak a felhasználó szempontjából legmegfelelőbb formában történő szolgáltatása; az információk megfelelő időben való közlése. A cikk támutat e feladatok teljesítésének néhány módjára.

Full Text:

PDF