A Közép-európai Egyetem (KEE) Könyvtára, azaz a Central European University (CEU) Library

Szlatky Mária

Absztrakt


A CEU Könyvtár1 története elválaszthatatlanul összefügg a CEU történetével. Elsődleges feladata elősegíteni az egyetemen folyó oktatást és tanulást, valamint kutatómunkát. Gyűjtőkörét az egyetemi curriculum határozza meg, szolgáltatásainak pedig mindenekelőtt a klasszikus egyetemi könyvtári szolgáltatásoknak kell megfelelniük. A budapesti CEU Könyvtár az egyetemi oktatás megindulásával szinte egy időben kezdte meg működését 19 évvel ezelőtt. Idő és mód nem volt az előre tervezésre. Az egyetem megalapítása és későbbi fejlődése is a Közép-Európában akkor zajló gyökeres politikai-társadalmi változásoknak volt köszönhető és hosszú évekig rengeteg váratlan fordulat, hirtelen esemény jellemezte. A könyvtár sem építkezhetett nyugodtan, hanem örökös rohanásban, helyről helyre költözve, folyamatos átalakítás és átalakulás közben kellett a hagyományos egyetemi könyvtári feladatoknak és számtalan előre nem látható kihívásnak megfelelnie. A könyvtár sorsa ugyan természetszerűen összefonódott az egyetem sorsával, életével, mégis, már a kezdetektől fogva, az egyetem falain túlmutató, önálló jelentéssel is bírt. A CEU Könyvtár volt ugyanis az a könyvtár, ahol a legújabb, haladó szellemű, angol nyelvű társadalomtudományi, történelmi, filozófiai stb. irodalom elérhető volt. Ezért a könyvtár használói köre sohasem korlátozódott az egyetem oktatóira, hallgatóira, hanem a budapesti humán értelmiség (professzorok, diákok, kutatók) számára is fontos kutatóhely volt. Sőt, a gyűjtemény speciális és Közép-Európában ritkaságnak számító jellege, valamint a szolgáltatások színvonala az egész régió kutatóit vonzotta és vonzza még ma is. A CEU Könyvtár ma a legjelentősebb angol nyelvű társadalomtudományi gyűjteménynek tekinthető Közép-Európában.


Tárgyszavak


egyetemi könyvtár; kulturális szolgáltatás; társadalomtudomány; gyűjteményszervezés

Full Text:

PDF