A tudományos-műszaki irodalom referálása: elméleti alapok

Viszocsekné Péteri Éva

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

KARASZEV, SZ. A.: Referirovanie naucsno-tehnicseszkoj literaturü: élementü teorii. = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 2. sor. 10. sz. 1978. P- 1-4.


Full Text:

PDF