Gépi adattárak on-line használatának néhány kérdése egyes nyugat-európai szakfolyóiratokban

Schiff Ervin

Absztrakt


Nyomtatott referálólapok és indexek, valamint mágnesszalagos adattárak off-line használata mellett ma már világszerte terjednek a szakirodalom aránylag teljes áttekintését lehetővé tevő on-line adatbázis hálózatok a tájékoztatás gyakorlatában. A gyorsaságánál fogva igen előnyösen alkalmazható on-line technológia azonban hiányosságokat is rejt magában. Jelenleg már elsősorban ezek a problémák, illetve kiküszöbölésük lehetőségei kerültek az érdeklődés előterébe. Az on-line adatbázis hálózatok használatának előnyeit csökkentő hiányosságok megszüntetésére olyan technológiai módosításokat kell végrehajtani, amelyek növelik a felhasználói kényelmet: a szolgáltatások széles választékának előállítását, az adattárak, adatbázisok és hálózatok technológiai egységesítését, illetve a bibliográfiai információt tartalmazó adattárak és a faktográfiai információt tartalmazó adatbankok egységes rendszerben való kezelését.

Full Text:

PDF