Definíciók néhány informatikai alapfogalomra

Futala Tibor

Absztrakt


KUBÁTOVÁ, V. - TLUSTY, V.: Systémovy pristup ke studiu spolecensky'ch informacnich systému = Ceskoslovenská Informatika, 18. köt. 9. sz. 1976. p. 233-238.

Full Text:

PDF