Az információ s az információtudomány strukturális szemlélete

Györe Pál

Absztrakt


A strukturális szemlélet szerint az információtudomány alapvető jelenségei: a szöveg és ennek struktúrája (maga az információ); az információ befogadásának mentális képstruktúrája és ennek változásai; az információ feladójának (a kommunikátornak) képstrukturája és a szöveg strukturálása. Minden információs/kommunikációs folyamatnak lényeges eleme a struktúra változtatására irányuló szándék, a befolyásolni kívánt struktúra ismerete, és a struktúraváltozás érdekében kifejtett hatás. Ennek a szemléletmódnak alapján új kutatási hányok alakíthatók ki, amelyek lehetővé teszik pl. a dokumentum- és ténykereső információs rendszerek differenciáltabb, finomabb felépítését és működését, az információs/kommunikációs csatornákban végbemenő folyamatok mélyebb megértését, s az információs rendszerek egyik leglényegesebb feladatának: a szövegek újra-strukturálásának eredményesebb megoldását.

Full Text:

PDF