Érmebedobós könyvtári másoló automaták az USA-ban

Sárdy Péter

Absztrakt


SAFFADY, W.: Evaluating coin-operated copying equipment for library applications = Library Resources and Technical Services, 20. köt. 2. sz. 1976. p. 115-122.

Full Text:

PDF