Az össz-szövetségi Tudományos és Műszaki Információs Intézet (VINITI) integrált automatizált információs rendszere, az "ASZSZISZTENT"

A. I. Cherny
Közreműködő(k):
Stiegrád Gábor

Absztrakt


Az ASZSZISZTENT információs rendszer kidolgozását 1971-ben kezdték meg. Az integrált rendszer egyszerű információs rendszerek egységes komplexuma. Ezek mindegyike valamilyen főbb funkció teljesítésére hivatott és így önállóan is funkcionál. Az egyes rendszerek azonban egymáshoz szervesen kapcsolódnak, az egésznek elválaszthatatlan részét képezik. A teljes rendszer ily módon olyan új funkciók betöltésére is képes, amelyekre az egyszerű rendszerek egyike sem alkalmas. A rendszer fő feladata információk szolgáltatása tudósok és szakemberek számára a tudomány, a technika és a népgazdaság főbb területeiről, továbbá a komplex, interdiszciplináris problémák megoldásához. A rendszer egyik lényeges vonása, olyan módszerek és eszközök alkalmazása, amelyek lehetővé teszik, hogy a dokumentumok egyszeri címleírása, indexelése és referálása alapján kapott adatokat gépi adathordozóra való rögzítés után többször és sok szempontból lehessen a különböző információs igények kielégítésére felhasználni.

Full Text:

PDF