Hazai on-line kapcsolódás nemzetközi információs hálózatokhoz - vágyálom vagy realitás?

Roboz Péter, Szántó Péter

Absztrakt


A szerzők vázlatos áttekintést nyújtanak az on-line technika nyugat-európai és észak-amerikai alkalmazásáról és trendjeiről, valamint a gépesített információkeresés és szolgáltatás magyarországi helyzetéről. Külföldi és belföldi tapasztalatok alapján kimutatják, hogy a nemzetközi rendszerekhez való on-line kapcsolódás feltételei Magyarországon megértek. Rámutatnak arra, hogy az on-line információkeresés nem olyan költséges, mint azt a közfelfogás tartja, ma már a kapcsolódásnak nincsenek számottevő technikai akadályai; foglalkoznak a kapcsolódás jogi és politikai vonatkozásaival, továbbá a várható felhasználói igényekkel. Megállapítják, hogy a kapcsolódás ma már megoldható. A nemzetközi hálózatokhoz való on-line kapcsolódás előnyeinek bemutatása után a szerzők szorgalmazzák az IAEA és az ESA-SDS adatbázisai hazai on-line hasznosításának a megvalósítását.

Full Text:

PDF