Néhány szempont a tudományos kutatómunka információs igényének elemzéséhez

Schiff Ervin

Absztrakt


POMYKALSKI, A.: Niektóre aspekty analizy potrzeb informacyjnych w srodowisku naukowobadawczym = Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, 21. köt. 2. sz. 1976. p. 29-32.

Full Text:

PDF