Az interdiszciplináris információ tanulmányozása a szövegelemzés módszerével

Wéber Katalin

Absztrakt


KOZUAKOVSZKIJ.P.A.: Iszszledovanie mezsotraszlevoj informacii metodom kontent-analiza = Naucsnüe i Tehnicseszkie Biblioteki SzSzSzR. 1976. 3. sz. p. 11-16.

Full Text:

PDF