"Micimackó effektus", vagy társadalmi szükséglet (A tudományos tájékoztatás szükségességéről és hasznosságáról)

Vajda Erik

Absztrakt


A szerző vitába száll RÓZSA György: Információs forradalom, vagy „kettős Micimackó-effektus"? c. cikkének azokkal az állításaival, amelyek szerint egyfelől az „információrobbanásért" nem az információk számának objektíve indokolt növekedése, hanem a feleslegesen közreadott publikációk a felelősek, másfelől pedig a tudományos tájékoztatás alkalmatlan az információrobbanás következményeinek leküzdésére. A cikk bizonyítja, hogy - bár lehet és kell is intézkedéseket tenni a szakirodalmi közreadás tervszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében — a közreadott hasznos információk számának növekedése, formai differenciálódása, sőt sok esetben többszörös közlése is objektív szükségszerűség. Ebből kiindulva bizonyítja a tudományos tájékoztatás szükségességét. Hangsúlyozza, hogy nincs egyetlen vagy néhány olyan tájékoztatási szolgáltatás, amely önmagában képes lenne megoldani a növekvő számú és egyre sokrétűbb formájú információk optimális hasznosítását, hanem e célra a tájékoztatási szolgáltatások változatosságára, célra orientált jellegére és a felhasználókkal való jobb megismertetésére van szükség. Megállapítja, hogy helytálló Rózsának az a megállapítása, hogy a tudományos tájékoztató szolgálatok növekvő mértékben használják fel saját szolgáltatásaikat, ez azonban - Rózsa kiváló véleményével szemben - nem hiányosság, hanem helyes és racionális eljárás.

Full Text:

PDF