Két központi információs nyilvántartás automatizálása Csehszlovákiában

Futala Tibor

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSGÉPESÍTÉS

ZAHRADNICKOVÁ, H.: Automatizované zpracovám usttedni evidence pfekiadü v UVTEI-STK = Technkká Knihovna, 21. köt. 7-8. sz. 1977. p. 202-209.
HANUSOVÁ, K.: Ustfedni evidence vyzkumnych zpráv a obhájenych disertacl a jejt návaznost na Mezinárodni systém VTI - Technická Knihovna, 21. köt. 7-8. sz. 1977. p. 193-201.


Full Text:

PDF