A tudományos-műszaki információ felhasználása a Szovjetunióban a kutatás és fejlesztés tervezéséhez és irányításához

Novák István

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

ARHANGEL'SZKIJ, V. N.: Iszpol' zovanie naucsno-tehnicseszkoj informacii v planirovanü i upravlenii iszszledovanijami i razrabotkami = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 10. sz. 1977. p. 5-7.


Full Text:

PDF