A referensz és tájékoztató szolgálat elméletének megalapozásáról

Kenneth Whittaker
Közreműködő(k):
Balázs János

Absztrakt


A szerző a referensz és tájékoztató szolgálat elméletének fejlődését vizsgálja a kezdettől napjainkig. A könyvtárak már a 19. század végén nyújtottak ilyen szolgálatot, de akkor még elméleti megalapozás nélkül. Az elmélet kidolgozására irányuló első lényeges lépés 1930-ban történt, mikor az amerikai Wyer vizsgálni kezdte, hogy a könyvtárosok hogyan viszonyulnak az olvasók problémáihoz, kiszolgálásához. 1930 óta, bár a fejlődés jelentős, a referensz szolgálat elméletét úgyszólván egyáltalán nem kutatták, noha a helyzet egyáltalán nem kielégítő, különösen Angliában. Az elmúlt néhány évben egyre többet írnak e témáról, és felhasználják más tudományterületek kutatási eredményeit is. A szerző a rendszeres és átfogó kutatás érdekében egy kutatási alapterv kidolgozását hangsúlyozza. Ennek ki kell terjednie a téma terminológiájára, természetére és céljára, tárgyára és ágaira, továbbá más témákhoz való kapcsolódására.

Full Text:

PDF