A kereskedelemben beszerezhető információs szolgáltatások időszerű kérdései az ASLIB 51. Konferenciáján

Györe Pál

Absztrakt


Az ASLIB 51. konferenciájának 2. ülésszaka (Lancaster, 1977. szeptember 20-23.) az Egyesült Királyság információs erőforrásaival foglalkozott, amelyek hozzájárulhatnak egy országos információs rendszer kialakításához. A fő kérdéseket a kereskedelemben beszerezhető információs termékek problémáinak szentelték. Jelen összefoglaló az ezen az ülésszakon elhangzott négy előadást ismerteti: az on-line információkereső-rendszerek, szolgáltatások fejlődése; az on-line szolgáltatások gazdasági kérdései és hagyományos kiadványokkal való kapcsolata az adatbázisokat előállító vállalatok szempontjából; a kisvállalatok és intézmények sajátos információs problémái; az információhasználat és információellátás változó struktúrája.

Full Text:

PDF