A szisztematikus dokumentáció, osztályozás, tartalomfeltáró dokumentáció

Lázár József

Absztrakt


SZABADALMI TÁJÉKOZTATÁS

WITTMANN, A.: Systematische Dokumentation, Klassifikation, Inhalterschliessende Dokumentation. A „Szabadalmi információ és dokumentáció" c. nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadás (München, 1977.)


Full Text:

PDF