A szovjet szakkönyvtárügy adatokban

Futala Tibor

Absztrakt


KÖNYVTÁRAK - KÖNYVTÁRI MUNKA

KNJAZEVA, M. P.: Itogi razvitija naucsnüh, tehnicseszkih i szpecial'nüh bibliotek i osznovnüe zadacsi ih dejatet'noszti = Naucsnüe i Tehnicseszkie Biblioteki SzSzSzR, 1977. 10. sz. p. 3-8.


Full Text:

PDF