Az információtudomány ismérvei

Novák István

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

Criteria for Information science. Institute of Information Scientists = Nachrichten für Dokumentation, 28. köt. 1 sz. 1977. p. 86-88.


Full Text:

PDF