Az Össz-szövetségi Ágazatközi Információs Kutatóintézet tapasztalatai az információs technológia és információs munkanormák kidolgozásában

Futala Tibor

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA ÁLTALÁBAN

MOZDOR, Sz. V. - ROMANOV, N. N.: Opüt tehnologicseszkih razrabotok i normirovanija truda v mnogofunkcional'nom informacionnom centre = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 2. sz. 1971. p. 15-17.


Full Text:

PDF