Az NSZK Informatikai Dokumentációs Központjának 1976. évi beszámolója

Pálinkás János

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Dokumentationszentrum für Informationswissenschaften (DOK). Jahresbericht 1976 = Nachrichten für Dokumentation, 28. köt. 2. sz. 1977. p. 89-90.


Full Text:

PDF