A tudományos információs tevékenység helye a társadalmi munkamegosztásban

Novák István

Absztrakt


TÁJÉKOZTATÁSI MUNKA

BLEK, A. V.: Naucsno-informacionnaja dejatel'noszt' pri obscsesztvennom razdelenii truda = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija, 1. sor. 3. sz. 1977. p. 5-7.


Full Text:

PDF