A szovjet tudományos-műszaki könyvtári hálózat fejlesztési perspektíváinak kimunkálása közben használt módszerek

Novák István

Absztrakt


KÖNYVTÁRAK - TÁJÉKOZTATÁS. A KÖNYVTÁRI MUNKA GÉPESÍTÉSE

Rekomendacii po metodike iszszledovanija perszpektiv razvitija szeti naucsno-tehnicseszkih bibliotek. Iz opüta naucsno-iszszledovatet szkih rabot GPNTB SZSZSZR. Moszkva, 1980. soksz. 8 p.


Full Text:

PDF