Merre tart az UVTEI? Szemle a Ceskoslovenská Informatikából

Futala Tibor

Absztrakt


A Ceskoslovenská Informatika 1980. évi 1. száma alapján a szemle ismerteti a prágai Tudományos, Műszaki és Gazdasági Tájékoztatási Központ (Ústíedí vídeckych, technickych a ekonomickych informaci, UVTEI) 1978-ban módosított feladatkörét, az irányítás információellátásával kapcsolatos erőfeszítéseit, számítógépesítési és reprográfiai terveit, valamint képző és továbbképző tevékenységét.

Full Text:

PDF