Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont – Pécs – Az építész nézőpontjából

Mihály Balázs

Absztrakt


Azt hiszem, hogy egy írás címe fontos az olvasónak. Azértemlítem ezt, mert ez az írás hosszú ideig „Az ötlettől a megvalósulásig, az építész szemével”munkacímmel élt fejemben, ami azonban időközben megváltozott. Zavart az „ötlet” szó, aminálam leginkább az egyéni szellem szárnyalásához kapcsolódik. Újra meg újra tudatosultbennem az a sokszor átélt és megfogalmazott felismerés, hogy az építészet közösségi műfaj.A ház nem egyetlen ember alkotása, nem egyetlen ötlet, hanem egy tudatosan felépített közöskoncepció megvalósítása. Sok idő telik el, amíg az ötlet koncepcióvá nemesedik, ebben (decsak ebben) valóban meghatározó az alkotó építész személye. Bizonytalansággal töltött el azis, hogy nem tudhatom, ötletként mikor, kinek a fejében fogant a könyvtárépítés gondolata.Azt is szeretném kifejezésre juttatni, hogy alkotóként fontos nekem egy ház megszületése,ünnepi a megvalósulás pillanata, de legalább annyira fontosak az azt következő hétköznapok.A történet még csak elkezdődött.

Tárgyszavak


információs intézmény; könyvtár; középület; építészet; építész

Full Text:

PDF