EFQM-alapú szervezeti önértékelés: a könyvtári önértékelés egy lehetséges útja

Eszenyiné Borbély Mária

Absztrakt


Könyvtári mindennapi kommunikációnk részévé, szaknyelvünk alapfogalmaivá váltak az utóbbi évtizedben a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, minőségmenedzsment, minőségi szolgáltatás szavak, kifejezések. Vannak-e olyan eszközök a kezünkben, amelyekkel hatékonyan tudjuk mérni, értékelni könyvtárunk adottságait és ezekre építve eddig elért eredményeinket? Ebben a tanulmányban egy könyvtári önértékeléshez készült, több könyvtárban már sikeresen alkalmazott eszközkészlettel ismerkedhet meg az érdeklődő olvasó.

Full Text:

PDF