Interdiszciplináris témák információkeresésének problémái

Roboz Péter

Absztrakt


INFORMÁCIÓKERESÉS

GARDNER. T.-GOODYEAR., M. L.: The inadequacy of interdisciplinary subject retrieval - Special Libraries, 68. köt. 5/6. sz, 1977. p. 193-197.


Full Text:

PDF