Könyvtárak mint speciális információs rendszerek

Prőhle Éva

Absztrakt


INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

KAEGBEIN, P.: Libraries as special information systems. = Special Libraries, 69. köt. 12. sz. 1978. p. 493-498.


Full Text:

PDF